Publibox

Wedstrijdvoorwaarden Publibox - najaar 2021

Wedstrijdvoorwaarden van de Publibox-wedstrijdactie

 

1. Algemeen

1.1 Hierna volgen de voorwaarden en regels die gelden tussen de deelnemers aan de Publibox-wedstrijdactie en de organisator, bv Promarket – Ieperstraat 41 A - 8610 Kortemark (hierna Promarket). Deelnemen houdt in dat men dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt.

1.2 De wedstrijd in het najaar loopt van maandag 20 september 2021 tot en met zondag 3 oktober 2021.

1.3 De wedstrijd in het najaar staat open voor personen met een fysiek postadres in de provincies Oost-Vlaanderen (gemeentes: Belsele, Destelbergen, Lochristi, Lokeren, Melle, Moerbeke, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren en Zelzate) en Antwerpen (m.u.v. Stad Antwerpen, Schoten, Zwijndrecht, Hoogstraten, Kapellen, Stabroek, Zandvliet, Bornem, Sint-Amands, Puurs, Lier, Mechelen en Willebroek). Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers de wedstrijdcode invullen op het wedstrijdplatform (link nog toe te voegen). De deelnemers kunnen hun wedstrijdcode vinden aan de binnenzijde van het Publibox-katje of op een bon die in het Publibox-kaftje zit. Promarket heeft een lijst opgesteld zodat van elke wedstrijdcode geweten is in welke (deel)gemeente deze is bedeeld geweest. Promarket kan zo nagaan of de gekregen gegevens van een winnaar corresponderen met de gegevens in zijn lijst.

1.4 Over deze wedstrijd zal geen correspondentie of telefonische communicatie worden gevoerd. Enkel per e-mail en via het wedstrijdplatform zal er gecommuniceerd worden door Promarket.

1.5 De wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting en doet geen verbintenis ontstaan in hoofde van Promarket. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege Promarket uitgesloten, inbegrepen voor technische onderbrekingen, vertragingen in het e-mailverkeer, of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens.

1.6 Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten nemen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Promarket. Geschillen worden beslecht door de wedstrijdleiding, aangesteld door Promarket. De beslissingen zijn finaal en bindend.

1.7 Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

 

2. Deelname + wedstrijdverloop

2.1 Iedere deelnemer laat zijn gegevens (Voornaam + naam, straat + nr. + postcode + woonplaats, e-mail) na op het wedstrijdplatform (www.publi-box.be) en moet de wedstrijdvraag + schiftingsvraag invullen.

2.2 De door de deelnemer opgegeven naam- en adresgegevens moeten overeenkomen met de echte persoonsnaam en adres van de persoon die deelneemt. Enkel wanneer de persoonsgegevens correct werden opgegeven, komt men in aanmerking voor een prijs.

2.3 Een deelnemer kan slechts éénmaal winnen.

2.4 Komen niet in aanmerking voor een prijs: de personeelsleden van Promarket bv en van andere bedrijven die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze wedstrijd, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. 


2.5 Per fysisch adres kan slechts één persoon winnen. In geval personen die op hetzelfde adres wonen meer dan één keer winnen, krijgen zij één prijs.

 

4. De prijzen

5 waardebonnen t.w.v. € 500 incl. BTW. Één waardebon bij maximum 4 verschillende handelaars (overzicht met handelaars is te vinden op het wedstrijdplatform) te spenderen die adverteren in de najaarsuitgave (som van de uitgegeven bedragen is maximum € 500).

 

5. Aanduiding van de winnaars

5.1 De 5 winnaars zijn de mensen die de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag juist beantwoord hebben. Indien geen juist antwoord wordt gegeven op de schiftingsvraag dan tellen de 5 antwoorden die het dichtst bij het juiste aantal liggen. De 5 winnaars zullen in de week na het beëindigen van de wedstrijdactie een mail krijgen en persoonlijk gecontacteerd worden.

5.2. Indien de persoon heeft deelgenomen maar niet voldoet aan alle voorwaarden van dit reglement, wordt de prijs opnieuw ter beschikking gesteld in de wedstrijd.

5.3. De prijzen kunnen niet worden omgeruild en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

5.5 De waardebonnen zullen binnen de week gemaild worden nadat  de winnaar bevestigd heeft bij welke handelaars hij zijn waardebon wenst te spenderen.

 

Privacy Statement

Via uw deelname aan deze wedstrijd wil Promarket, waarvan Publibox een merk is, u de kans geven om een prijs te winnen. Transparantie omtrent de verwerking van uw gegevens achten wij zeer belangrijk. Uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer staan voor ons centraal. Daarom informeren wij u graag over de gedragscode die wij hiervoor hanteren: - De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd worden verzameld, zijn bestemd voor intern gebruik van Promarket. Promarket respecteert de wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevensverwerking. Promarket verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens enkel te gebruiken om u te informeren over de diensten van Publibox en Publibox-wedstrijden. - Uw gegevens worden nooit aan onze partners doorgegeven en blijven altijd in het bezit van Promarket. - Promarket doet zijn uiterste best om aanbiedingen te zoeken die aansluiten bij ieders verwachtingen. In geen geval kan Promarket aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van een aanbod of voor de producten en diensten die door de partners worden voorgesteld. - Uw gegevens zijn binnen Promarket enkel toegankelijk voor een beperkt aantal mensen die zich specifiek met deze materie bezighouden. - Toegang en recht op schrapping. U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens: wanneer u gegevens verschaft aan Promarket kan u uw gegevens opvragen, verbeteren of schrappen. Het volstaat om daartoe een verzoek te richten aan Promarket. De verantwoordelijke voor de verwerking van dit bestand is bv Promarket – Ieperstraat 41 A 8610 Kortemark.